Indicaties / Contra-indicaties

De volgende klachten en aandoeningen reageren mogelijk goed op een behandeling
met acupunctuur en/of fytotherapie. Bij ernstige klachten, of bij twijfel daarvan, adviseer
ik eerst de huisarts te consulteren, alvorens met bovenstaande therapieën behandeld te worden.

Wilt u meer weten over een bepaalde aandoening of klacht, dan verwijs ik u naar de brochures in het menu.

Contra-indicaties

Bij een eventuele behandeling dient rekening gehouden te worden met het volgende:

Tot slot nog dit: zowel acupunctuur als fytotherapie zullen de reguliere geneeskunde nooit kunnen vervangen. Wel kunnen zij een goede aanvulling en ondersteuning zijn op de reguliere gezondheidszorg.