Vergoedingen

Vergoeding door zorgverzekeraars

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (deels) de behandelingen die uitgevoerd
worden door een therapeut die aangesloten is bij de N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) of NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst). Het gaat hierbij om zorg uit de (extra)aanvullende verzekering, zoals acupunctuur en fytotherapie. Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet nodig. U kunt informatie hierover vinden in uw polisvoorwaarden. Wilt u het zeker weten, neemt u dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Op www.acupunctuur.nl (site van de N.V.A.) en op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl (site van de NWP), kunt u zien welke zorgverzekeraars de consulten/behandelingen (deels) vergoeden.

Eigen risico geldt niet voor acupunctuur/fytotherapie

Sinds de no-claimregeling in 2008 is verdwenen is daarvoor in de plaats een verplicht eigen risico gekomen voor iedereen van 18 jaar en ouder. Daarnaast hebben sommige mensen ook een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2016 €. 385,- . Dit heeft de overheid bepaald. Het eigen risico geldt niet voor de zorg die uit de (extra)aanvullende verzekering wordt vergoed, zoals acupunctuur en fytotherapie.
Dit betekent dat u voor een consult de eerste €. 385,- niet zelf hoeft te betalen.


De praktijk voldoet aan alle voorwaarden die de zorgverzekeraars stellen om voor vergoeding in aanmerking te komen