Yin-Yangsymbool

Yin-Yangsymbool


Traditionele Chinese Geneeskunde / Acupunctuur

Acupunctuur is al duizenden jaren een onderdeel van de Traditionele Chinese
Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine; TCM) Acupunctuur is een klassieke Chinese behandelwijze die als aanvulling op de reguliere geneeskunde kan worden gebruikt; acupunctuur voegt iets toe, u kunt het derhalve dus niet als een alternatieve geneeswijze zien. Door middel van acupunctuur kan de natuurlijke weerstand worden vergroot, waardoor ziektes voorkomen kunnen worden. Acupunctuur beïnvloedt de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. Het vermindert pijnen en werkt diep in op de lichamelijke en geestelijke conditie van de patiënt. Acupunctuur is een vorm van behandeling, die succesvol ingezet kan worden bij uiteenlopende aandoeningen en klachten.

Hoe werkt acupunctuur?

De natuurwetten van Yin en Yang vormen een van de belangrijkste basisprincipes van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Yin en Yang, twee tegenpolen die voortdurend in elkaar overgaan, moeten met elkaar in evenwicht zijn. Zodra dat evenwicht is verstoord kunnen klachten ontstaan.

Het karakter Yin betekent oorspronkelijk de schaduwzijde van een helling. Het wordt in verband gebracht met eigenschappen als o.a. koude, rust, ontvankelijkheid, duisternis, passiviteit en binnenkant. De oorspronkelijke betekenis van het karakter Yang staat voor de zonzijde van een helling. Met Yang worden de eigenschappen van o.a. hitte, beweging, prikkeling, activiteit, kracht, licht en buitenkant in verband gebracht.

Ziekten die door traagheid, zwakte, koude en onderactiviteit gekenmerkt worden zijn Yin. Ziekten die zich met kracht, heftige bewegingen, hitte en overactiviteit openbaren zijn Yang. Een Yin ziekte kan echter ook enige Yang trekken vertonen en bij een Yang ziekte kunnen Yin eigenschappen voorkomen.

Volgens de filosofie van de TCM krijgt ieder mens bij de geboorte een hoeveelheid energie (Qi, spreek uit: tsjie) mee. Die energie is nodig om te kunnen leven en actief te zijn. De energie stroomt door het lichaam langs energiebanen, de zogenaamde acupunctuurmeridianen. Deze meridianen horen bij de organen en vormen met elkaar een onzichtbaar netwerk. Als de energiestroom verstoord wordt (door bijvoorbeeld invloeden van buitenaf, trauma's, overbelasting of hevige emoties), kunnen ziektes ontstaan.

Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten die in contact staan met een bepaald orgaan of een bepaalde functie. Door het prikken van deze punten kan de acupuncturist bepaalde energieën stimuleren, remmen of harmoniseren, zodat het evenwicht bij een ziekte kan worden hersteld.

Wanneer acupunctuur?

De laatste jaren worden er vele studies verricht naar de werking van acupunctuur. Uit medische onderzoeken is duidelijk geworden dat acupunctuur succesvol werkt bij verschillende aandoeningen, zoals onder andere chronische nekpijn, (lage)rugklachten, hoofdpijn en migraine, maag-en darmaandoeningen, tenniselleboog en klachten van gynaecologische aard. Verder helpt acupunctuur ook om symptomen te verlichten bij chronische ziekten. De kwaliteit van leven kan aanzienlijk worden verbeterd doordat de patiënt beter kan slapen en ontspannen, daardoor minder moe is en meer energie voelt. Bij Indicaties kunt u de uitgebreide lijst lezen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Aan de hand van een uitgebreid intakegesprek en door observatie, wordt de diagnose vastgesteld. U kunt o.a. vragen verwachten over uw eetlust, de stoelgang, uw slaappatroon, uw ziektegeschiedenis, en bij vrouwen over de menstruatiecyclus. Daarnaast zullen uw dagelijks ritme en karaktereigenschappen aan bod komen. Vervolgens wordt de pols gevoeld en het beeld van de tong bekeken. Aan de hand van deze bevindingen wordt een behandelplan opgesteld.

De polsdiagnose

Voor de acupuncturist is het voelen van de pols een van de belangrijkste manieren om tot een juiste diagnose te komen. De pols wordt zowel aan de linker- als rechterkant gevoeld, op drie posities langs de arteria radialis. Deze posities corresponderen met de organen. Door het nauwkeurig meten van o.a. de diepte, breedte, snelheid en spanning van de polsgolf, is het mogelijk om meer te weten te komen over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in de organen.

De tongdiagnose

Net als het voelen van de pols, is de observatie van de tong een van de belangrijkste pilaren van de Chinese diagnostiek. Verschillende gebieden op de tong weerspiegelen de toestand van de organen. De observatie van de tong is gebaseerd op vier belangrijke elementen: de kleur en de vorm van het tonglichaam, het beslag en de mate van vochtigheid.

Ooracupunctuur

Deze vorm van acupunctuur is ontdekt door de Franse arts Nogier. Op de oorschelp is het lichaam geprojecteerd. Door punten in het oor te prikken, kun je de organen beïnvloeden. Ooracupunctuur kan gebruikt worden ter ondersteuning van de lichaamsacupunctuur, voor pijnreductie en bij behandeling van verslaving (b.v. roken, eten).

Moxa-behandeling

Naast het gebruik van naaldjes kan ook gebruik gemaakt worden van moxa. Moxa is een andere naam voor bijvoetkruid (artemisia vulgaris), een kruid dat ook in het Westen bekend is om zijn geneeskrachtige werking. Moxa wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen. De warmte van de moxa dringt diep door tot in het acupunctuurpunt en zal daar de energiestroom en doorbloeding stimuleren. Deze therapie wordt als zeer aangenaam ervaren.

Cupping

Door middel van het plaatsen van verwarmde glazen bollen op de huid, wordt ter plaatse een vacuüm gecreëerd. Hierdoor wordt lokaal een sterke doorbloeding bereikt. Deze heft energieblokkades op, waardoor energie weer kan doorstromen en pijn zal verminderen. Deze methode wordt zoal gebruikt bij klachten aan het bewegingsapparaat.

Meridiaanmeting met de merid

In de praktijk kunnen meridiaanmetingen uitgevoerd worden met de merid. De merid maakt het mogelijk om de energiestatus van het menselijk lichaam te bepalen door middel van meten met infrarood licht. Op deze manier kunnen eventuele blokkades en verstoringen worden opgespoord. Een koude infrarode diode pulst natuurlijk infrarood licht de desbetreffende meridiaan in. Dit gebeurt net zo lang totdat de patiënt een warmteprikkeling ervaart, die aangeeft dat de meridiaan verzadigd is. De merid registreert vervolgens het aantal pulsen, waarna de meetgegevens overgebracht worden naar de computer. U kunt meer hierover lezen in de brochure De Merid.