Veelgestelde vragen

Worden de behandelingen vergoed?

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
(N.V.A.: www.acupunctuur.nl ) en de Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst (NWP: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl).
Bij N.V.A.- en NWP leden vergoeden de meeste zorgverzekeraars (deels) de behandeling in hun aanvullende polissen. U kunt informatie hierover vinden in uw polisvoorwaarden, of op de website van beide verenigingen. Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet nodig.

Wat doet de N.V.A. en NWP?

De N.V.A. is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De vereniging is opgericht in 1977.

De NWP is een overkoepelende organisatie van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NWP is sinds 1948 actief op het terrein van de professionalisering van de beroepsgroep.

Beide beroepsverenigingen laten alleen diegenen toe, die een westers medische scholing hebben gevolgd op minimaal HBO-niveau en een erkende acupunctuuropleiding en/of natuurgeneeskundige opleiding hebben afgerond. Tevens zijn de leden verplicht om ieder jaar bij- en nascholingen te volgen.
Beide verenigingen staan garant voor kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Eveneens stellen zij eisen aan haar leden inzake hygiëne en steriliteit tijdens de behandeling.
De informatieverstrekking aan de patiënt wordt getypeerd door volledige openheid van zaken, conform de huidige opvatting in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt de geheimhoudingsregeling in overeenstemming met de vigerende wetgeving toegepast.

Waar staat de KAB voor?

De KAB staat voor Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, en is ontstaan door de samenwerking van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een aantal beroepsverenigingen van alternatief werkende zorgverleners. In totaal waren bij deze overeenkomst 1500 acupuncturisten, homeopaten en natuurgeneeskundigen betrokken. In de afgelopen jaren is het aantal beroepsverenigingen dat zich heeft aangesloten verder uitgebreid. In 2007 is de klachtencommissie omgezet naar een stichting en wordt de stichting Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen door de aangesloten beroepsverenigingen opgericht.
De N.V.A. en NWP zijn aangesloten bij de KAB. Klachten over bijvoorbeeld behandeling, bejegening en financiële zaken kunnen worden voorgelegd aan de KAB.

Is een behandeling met acupunctuur pijnlijk?

Op zich is een acupunctuurbehandeling niet pijnlijk. De naaldjes zijn flinterdun en zijn derhalve dus niet te vergelijken met injectienaalden. Bij het inbrengen van het naaldje voelt u een soort speldenprik, dat geen of nauwelijks pijn doet.

Wat gebeurt er na het inbrengen van de naaldjes?

Op het moment dat de naaldjes zijn ingebracht, kan de acupuncturist het déqi-gevoel opwekken. Dit uit zich in een tintelend gevoel wat een beetje lijkt op een elektrisch schokje. Er kan ook een dof, zeurend gevoel ontstaan rond de plek waar het naaldje is ingebracht. Dit gevoel is kortdurend en neemt snel weer af. De naaldjes blijven ongeveer 20 tot 30 minuten zitten.

Wat voor naaldjes worden gebruikt?

De naaldjes die ik gebruik zijn nieuwe steriele wegwerpnaalden. Soms worden ook verblijfsnaalden (en/of verblijfszaadjes) gebruikt, met name bij ooracupunctuur. Deze naaldjes en zaadjes blijven langere tijd zitten, waarna ze worden verwijderd en weggegooid.

Worden meerdere patiënten tegelijk behandeld?

De behandelingen zijn individueel gericht, waarbij ik de volledige aandacht geef aan u en uw klacht(en). Ik behandel dus altijd één patiënt tegelijk.

Hoe lang duurt een behandeling en hoeveel behandelingen zijn nodig?

Een intakegesprek inclusief de behandeling duurt ongeveer 1½ uur. Een vervolgconsult duurt plm. 50 tot 60 minuten. Hoeveel behandelingen nodig zijn is helemaal afhankelijk van de aard van de klachten en van de persoon zelf. Sommigen merken na twee behandelingen al een positief resultaat, en anderen zullen meer behandelingen nodig hebben om een verandering/verbetering van de klacht(en) te merken. Voor acupunctuur volstaat gewoonlijk één behandeling per week gedurende 5 à 6 weken. Bij acute klachten kunnen echter twee behandelingen per week worden gevolgd, evenals bij de anti-rook behandeling. Als verbetering van de klacht(en) optreedt, kan de tijd tussen de behandelingen verruimd worden. Bij geen of weinig resultaat na 5 tot 6 behandelingen, zal in overleg met u de behandeling al dan niet worden voortgezet.
Voor fytotherapie is in eerste instantie één consult per drie weken raadzaam om het verkregen resultaat te bespreken en eventueel het kruidenrecept aan te passen.

Klopt het dat na de behandeling een tijdelijke verergering van de klacht ontstaat?

Dat kan, zowel bij acupunctuur als bij fytotherapie. Het is een teken dat het lichaam op de therapie reageert. Doorgaans is de verergering van korte duur, waarna een geleidelijke verbetering kan optreden.