Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld kan aan
de inhoud van deze internetsite geen rechten worden ontleend.
Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met
het gebruik van de acupunctuurfytotherapie internetpagina's, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de acupunctuurfytotherapie internetpagina's te kunnen raadplegen.

De grafische voorstellingen, (waaronder logo, foto's) en tekst in deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.